Haigekassa: ravi välisriigis käib seaduse järgi

Haigekassa: ravi välisriigis käib seaduse järgi

Haigekassa selgitab, et vastavalt ravikindlustuse seadusele on kõigil kindlustatutel teatud kriteeriumitel õigus saada plaanilist ravi välisriigis.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele on kindlustatud isikul õigus saada plaanilist ravi välisriigis, kui täidetud on kõik järgnevad kriteeriumid:

1)      taotletavat tervishoiuteenust ja sellele tervishoiuteenusele alternatiivseid tervishoiuteenuseid Eestis ei osutata;

2)     taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;

3)     taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;

4)     taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

Kindlustatud isiku vastavuse kohta nimetatud kriteeriumitele annavad hinnangu vähemalt kahest eriarstist koosnev konsiilium, kellest üks on tema raviarst.

Otsuse tegemisel, kas kindlustatu ravi välisriigis on põhjendatud,  tugineb haigekassa arstliku konsiiliumi  hinnangule.  Kinnitame, et haigekassa  langetab  kõik otsused välisravi rahastamiseks  ainult siis, kui  kõik nõutavad ravikindlustuse seaduses sätestatud tingimused on täidetud.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada