Eesti ületab teisi Balti riike kõrgema oodatava eluea ja positiivse loomuliku iibega

Eesti ületab teisi Balti riike kõrgema oodatava eluea ja positiivse loomuliku iibega

Eestis on viimasel aastakümnel sündimus järjekindlalt tõusnud ja suremus langenud. 2010. aastal oli meil loomulik iive (sündide ja surmade arvu vahe aasta jooksul) üle 20 aasta taas positiivne.

Eestis on viimasel aastakümnel sündimus järjekindlalt tõusnud ja suremus langenud. 2010. aastal oli meil loomulik iive (sündide ja surmade arvu vahe aasta jooksul) üle 20 aasta taas positiivne. Läti ja Leedu loomulik iive on jätkuvalt negatiivne – sündide ja surmade arvu vahe 1000 elaniku kohta ehk sündimuse üldkordaja oli vastavalt -4,8 ja -2,0. Balti riikide viimase kümnendi kõrgeimad sündimuse näitajad olid Eestil ja Lätil 2008. aastal (vastavalt 12,0 ja 10,6 elussündi 1000 elaniku kohta) ja Leedus 2009. aastal (11,0).

Balti riikide elanike keskmine oodatav eluiga jätkas tõusu, ent endiselt jääme Euroopa Liidu (EL) keskmisest märgatavalt maha. Kui 2010. aasta meeste keskmine eluiga sünnimomendil EL-is oli ca 77 aastat, siis Eestis oli see 71, Lätis 69 ja Leedus 68 eluaastat. Naiste keskmine eluiga EL-is oli ca 83 aastat, Eestis 81, Leedus 79 ning Lätis 78,5 aastat.

Balti riikide tervisestatistikat võrreldakse kogumikus „Health in the Baltic Countries 2010“.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada