Kolmandik patsientidest peab tasulisi teenuseid tervishoius korruptiivseks

Kolmandik patsientidest peab tasulisi teenuseid tervishoius korruptiivseks

Värskest korruptsiooniuuringust selgub, et arusaamatust ja pahameelt tekitavad patsientides ka täiesti legaalsed tasulised teenused arstiabis – tervelt kolmandik patsientidest peab tasulisi teenuseid ebaeetiliseks ja kolmandik lausa korruptiivseks.

Üks uuringu läbiviijatest, Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet, selgitas, et põhjalikumalt analüüsiti nelja valdkonda, milleks olid mitteametlike tasude maksmine tervishoiutöötajatele, ravimi- ja meditsiiniseadmete hanked, ravi rahastamine ja lepingute sõlmimine haigekassaga ning kohtusse esitatava tervisetõendi alusel istungile mitteilmumine.

„Kokkuvõtlikult võib uuringu põhjal välja tuua kolm põhitulemust. Esiteks, 3% patsientidest on mitteametlikult maksnud raha või teinud vastuteene arsti vastuvõtule saamiseks ning 14% on kasutanud selleks tutvusi. Arusaamatust ja pahameelt tekitavad patsientides ka täiesti legaalsed tasulised teenused arstiabis – tervelt kolmandik patsientidest peab tasulisi teenuseid ebaeetiliseks ja kolmandik lausa korruptiivseks. Ning viimaks, osa probleemidest järjekordade, tasuliste teenuste ja hangete läbiviimisega on tingitud ebapiisavastregulatsioonist,“ tõi Kiivet välja.

Uuringu „Tervishoiusüsteemi pettused ja korruptsiooniriskid“ eesmärgiks on hinnata olulisemaid korruptsiooniriske ja võimalusi pettusteks Eesti tervishoiusüsteemis, analüüsida probleemide põhjuseid ning pakkuda välja tegevuskava riskide mõju vähendamiseks. 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

1 kommentaari

kjhgf
09.11.11 00:03
võib öelda küll, et korruptiivne. kui süsteemi peetakse üleval arusaamisega, et maksud ja tariifid on kokku lepitud, siis on päris nutune näha arsti, kes enne hüvede pakkumist ainult hapu nägu teeb ja ülipikkadest järjekordadest räägib, kui aga hüve on saadud, läheb nägu särama ja ravivõimalused avarduvad.
-46
   
+44

Lisa kommentaar

Saada