24. märts- ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise päev

24. märts- ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise päev

Tuberkuloos ei ole kuhugi kadunud. Ka tänapäeval levib see ohtlik haigus epideemiana mööda maailma, põhjustades miljoneid uusi haigus- ja surmajuhte igal aastal, tuletatakse meelde tänasel ülemaailmsel tuberkuloosi vastu võitlemise päeval.

24. märtsil 1882. aastal tegi saksa bakterioloog Robert Koch teatavaks, et ta on avastanud tuberkuloosi tekitaja - tuberkuloosikepikese. See oli aeg, mil „valge surma“ haardes vaevlesid nii Euroopa kui Põhja- ja Lõuna- Ameerika- kus tuberkuloosi läbi hukkus üks inimene seitsmest.

Tänapäeval viib Maailma Terviseorganisatsioon ellu „Peata tuberkuloos strateegiat“, mille eesmärgid on:

  • Tagada ravi kõigile tuberkuloosi-haigetele
  • Vähendada tuberkuloosi poolt põhjustatud inimkannatusi ja sotsiaalmajanduslikku kahju
  • Kaitsta inimesi tuberkuloosi, sellega seotud HIV-nakkuse ja hulgi-ravimresistentsete haigustekitajate eest
  • Edendada tuberkuloosi uusi ravivõimalusi
  • Kaitsta inimõigusi tuberkuloosi ennetamisel, ravimisel ja selle vastu võitlemisel
  • 2015. aastaks vähendada tuberkuloosi haigestumist 50% võrra võrreldes 1990. aastaga
  • 2050. aastaks elimineerida tuberkuloos kui rahvatervise probleem.
Eestis tegeleb tuberkuloosi seire, ennetamise ja kontrolli koordineerimisega Tervise Arengu Instituut, mille juhtimisel viiakse ellu „Riiklikku tuberkuloositõrje strateegiat 2008-2012“ ning mille alluvuses kogub raske haiguse kohta andmeid Tuberkuloosiandmekogu.

Eestis nakatus 2009. a esmakordselt tuberkuloosi 329 inimest (neist kolm last) ehk 24,5 inimest 100 000 elaniku kohta ja 2010. aastal 332 inimest (neist kuus last).

Eesti probleemiks on HIV-positiivsete inimeste nakatumine tuberkuloosi ja kõrge ravimresistentsete tuberkuloositekitajate osakaal.

Ravimresistentse tuberkuloosi esinemise poolest torkab Eesti silma terves maailmas: 2008. aastal oli meil ravimresistentse ehk MDR-tuberkuloosi esinemise sagedus esmahaigestunutel 22% ja korduvravi vajanud haigetel 52%.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada