Ravimitega reisile

Ravimitega reisile

Maksu- ja Tolliameti andmetel on reisijate hulk, kellel puudub kaasasolevate narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimite isiklikuks tarbeks kasutamist tõendav Schengeni tunnistus, endiselt suur.

Eesti kuulub Schengeni õigusruumi juba alates 2007. aasta 21. detsembrist, ent reisijate hulk, kellel puudub kaasasolevate narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimite isiklikuks tarbeks kasutamist tõendav Schengeni tunnistus, on endiselt suur.

Reisija suhtes võidakse algatada kriminaalmenetlus narkootiliste või psühhotroopsete ravimite kaasavõtmisel teise Schengeni riiki ilma Ravimiameti loata. Seoses sellega soovib Ravimiamet meelde tuletada just eelkõige narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite reisile (Schengeni riikidesse) kaasavõtmise tingimusi.

Narkootiliste ravimite hulka kuuluvad nt tugevad valuvaigistid, psühhotroopsete ravimite hulka nt rahustid, uinutid. Vaata lähemalt siit.

Kui reisi sihtpunkt on Schengeni riik ja kaasa on vaja võtta narkootilisi ja/või psühhotroopseid ravimeid, on olenemata reisi kestusest ning ravimi kogusest vaja Ravimiametist taotleda Schengeni tunnistus.

Kuidas taotleda?

Eestis saab Schengeni tunnistust taotleda vaid Eestis alalist elukohta omav isik.
Schengeni tunnistuse taotlemiseks tuleb patsiendil pöörduda ravimi määranud arsti poole. Arst täidab tunnistuse taotluse vastava vormi (taotluse vorm).


Arsti juurde minnes tuleks kindlasti kaasa võtta pass või ID-kaart (vastavalt sellele, kumba neist reisidokumendina kasutatakse), kuna taotlusele on muuhulgas vaja märkida reisidokumendi number. Kui erinevaid kaasavõetavaid ravimeid on rohkem kui üks, tuleb igale ravimpreparaadile täita eraldi taotlus.


Täidetud taotluse annab arst koos retseptiga patsiendile (va juhul, kui arst vormistab digiretsepti) ning ravimit apteegist ostes tuleb taotlus esitada apteekrile. Apteeker omakorda täiendab taotlust nõutavate andmetega ning edastab selle Ravimiametisse.

Ravimiamet väljastab tunnistuse enamasti samal päeval arvestades nõuetekohase taotluse saabumisest.

Üldine teave ravimitega reisimisest Ravimiameti kodulehel.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada