Ravimiamet: Eestis ei ole täheldatud seoseid narkolepsia ja gripivaktsiini vahel

Ravimiamet: Eestis ei ole täheldatud seoseid narkolepsia ja gripivaktsiini vahel

Vastupidiselt Soomele ja Rootsile ei ole Eestis pandeemilise gripi vastu vaktsineerimisega seotud narkolepsia juhtudest ravimiametile teada antud.

„Pandemrixi võimalike kõrvaltoimete kohta on saadetud 49 teatist, kus kirjeldati 141 kõrvaltoimet, neist 2 tõsist (ravi vajanud allergilised/anafülaktilised reaktsioonid). Mittetõsistest kõrvaltoimetest ilmnesid peamiselt palavik, süstekoha reaktsioonid (valu, punetus, turse), lihasvalu, liigesvalu, halb enesetunne, peavalu. Kolmel korral kirjeldati seni mitteteadaolevat kõrvaltoimet - silmade valgustundlikkust,“ kommenteeris ravimiameti ravimite osakonna juhataja asetäitja Ott Laius.

„Eesti andmed  ei viita, et Pandemrix võiks narkolepsiat põhjustada, kuid arvestada tuleb sellega, et Pandemrixi kasutus on olnud võrreldes teiste riikidega väike ning kõrvaltoimetest teatamise aktiivsus on Eestis samuti väga madal. Pandemrix-ga on tänastel andmetel Eestis kokku vaktsineeritud 10 300 inimest,“ lisas ta.

Narkolepsiajuhtudest on Laiuse sõnul teatatud peamiselt Soomes, Rootsis ja Islandil,  vähem Norras, Prantsusmaal ja Saksamaal.

„Soome andmete põhjal ei võeta lõplikke seisukohti, ka Soomes peetakse vajalikuks uurida, mis on haigestumist soodustavad faktorid. Laekunud teadete alusel hinnatakse pidevalt ravimi võimalikku seotust kirjeldatud kõrvaltoimega,“ kirjeldas Laius.

„Viimati avaldas Euroopa Ravimiamet hinnangu 2010. aasta augustis, kui kindlat seost narkolepsia ning Pandemrix’i vahel ei tuvastatud. Ilmnenud uute andmete alusel hinnatakse võimalikke seoseid uuesti Inimravimite Komitee istungil veebruaris. Selles arutelus osaleb ka Eesti. Lisaks on Euroopas käimas laiaulatuslikud uuringud Pandemrix’i ning narkolepsia võimalike seoste uurimiseks, kuid nende tulemused selguvad alles kevadel.  Euroopa Ravimiamet on praegu seisukohal, et vaktsiinist saadav kasu ületab võimalikud ohud,“ ütles Laius.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada