Selgusid maakondades tervist edendavad projektid

Selgusid maakondades tervist edendavad projektid

Novembris sulgus taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine,” kuhu esitati kokku 67 projektitaotlust. Rahastuse saavad neist 20 parimat.

Vooru raames toetatakse terviseteadlikkust tõstvaid ja tervislikke eluviise soodustavaid tegevusi, tervise tegevuskavade koostamist ning töökohal vaimse tervise edendamisele suunatud projekte. Samuti sai raha taotleda tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende lähedastele toetavate teenuste vajaduste hindamise ja arendamise jaoks ning HIV positiivsete tööturule naasmise või seal püsimise toetuseks.

Taotlusi võisid esitada kohalikud omavalitsused ja maavalitsused, igast maakonnast tuli vähemalt 2 taotlust. Kuna toetusraha oli jagatud maakondade kaupa, oleks sellest osa saanud kõik maakonnad. Kahjuks aga toetuse saajate seas kõiki ei ole. Toetuseta jäävad seekord Viljandimaa, Pärnumaa, Põlvamaa ja Saaremaa, kuna nendest maakondadest esitatud projektitaotlused ei ületanud nõutud punktilävendit. Kõige rohkem esitas projekte Raplamaa – 9, millest rahastatakse 5. Harjumaa sai toetust 4 projektile, Hiiumaa esitatud kolmest projektist rahastatakse 2, samuti läheb 2 projekti Järvamaale, ülejäänud maakonnad said toetust ühele projektile. Kokku jagatakse välja 223 700 eurot (3, 5 miljonit krooni).

SA Innove struktuuritoetuste üksuse tööelu talituse juhi Ülle Luide sõnul oleks raha jätkunud palju rohkematele projektidele, kahjuks jäi aga osade projektide tase suhteliselt nõrgaks. “Projektide tegevused polnud piisavalt põhjendatud ja mõjuulatus oli vähene. Hindamiseksperdid tõid välja, et sageli taheti teha selliseid tegevusi, mida nagunii juba tehakse või mida saab edukalt elluviia ka ilma sotsiaalfondi abita. Seekord kõrvalejääjatel soovitan aga ekspertide arvamused hoolega üle vaadata ning järgmine kord uuesti proovida,“ julgustab Ülle Luide.

Vaata siit, kes said toetuse.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada