Pooled Eesti elanikest peavad oma tervist heaks

Pooled Eesti elanikest peavad oma tervist heaks

Pool Eesti elanikkonnast leiab, et nende tervislik seisund on väga hea või pigem hea.

Keskmiseks hindab oma tervislikku seisundit 38% ning pigem halvaks või väga halvaks 11% inimestest. Ootuspäraselt hindavad nooremad vastajad oma tervist paremaks kui eakamad inimesed, selgub Saar Polli läbiviidud uuringust.

Küsitluse andmeil on kolmandikul  elanikest  mõni pikaajaline või krooniline haigus või terviseprobleem.  Neist  inimestest  89% leiavad, et antud terviseprobleem piirab nende igapäevategevusi.

Küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul on oma eluviise tervislikumaks muutnud 38% ning ebatervislikumaks 9% elanikest. Nii paremuse kui halvemuse suunas liikumist seostatakse kõige sagedamini toitumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse muutumisega. Õnnetuste ennetamiseks on oma käitumist viimasel ajal muutnud  40% elanikest  –  valdavalt  on hakatud  ettevaatlikumalt liiklema.

Sotsiaal-  ja turu-uuringute firma Saar Poll viis oktoobris 2010  Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi üleriigilise elanikkonnaküsitluse, et saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud  küsimustele.  Küsitluse raames intervjueeriti 1524 Eesti elanikku vanuses 15-74.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada