Terviseamet: risk haigestuda looduslikke radionukliide sisaldavat vett juues on väike

Terviseamet: risk haigestuda looduslikke radionukliide sisaldavat vett juues on väike

Eestis nagu ka paljudes teistes Euroopa Liidu liimesriikides ammutatakse osa joogiveest põhjaveekogumitest, kus esineb looduslikke radionukliide. Risk haigestuda sellise vee joomise tagajärjel on väike.

Looduslikke radioaktiivseid aineid leidub Kambrium-Vendi põhjavees, mida kasutatakse joogiveena nii Harjumaa kui ka Lääne-Virumaa ja osaliselt Ida-Virumaa põhjapoolsemate piirkondades, teatab Terviseamet.

Eestis hakati Kambrium-Vendi põhjakihist joogivett laialdasemalt kasutama 50-ndatel aastatel, kuna see põhjavee kiht on väga hästi kaitstud pindmise reostuse eest ja hea keemilise koostisega. Joogivesi vastas kõikidele tolleaegsetele normidele.  

Radionukliide sisaldust põhjavees, kui ühte joogivee kvaliteedi indikaatoritest,  hakati määrama Eestis alates 1994. aastast ja nende alusel efektiivdoose arvutama 2001. aastast. Peamiselt on tegu raadium-226 ja raadium-228. Nii Maailma Terviseorganisatsiooni joogivee kvaliteedi juhendi soovituste kui ka Euroopa Liidu nõuete järgi on efektiivdoosi viitetase 0,1 mSv aastas.

2005. aastal tehti Kiirguskeskuse poolt Eestis esimene joogivee risikihindamine, millest selgus, et valdavas osas Kambrium-Vendi põhjavee kasutusalal pole nõue efektiivdoosi osas täidetud.

Viimase riskianalüüsi põhjal võime nentida, et enamike puurkaevude joogivees on radionukliidide sisaldusest tulenev tervisekahjustus juhusliku iseloomuga ja vähetõenäoline. Terviseameti kinnitusel riskianalüüs jätkub.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada