Juhiloa taotlejad peavad hakkama sooritama ka esmaabieksamit

Juhiloa taotlejad peavad hakkama sooritama ka esmaabieksamit

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mis muudab 1. jaanuarist esmase juhiloa taotlejatele kohustuslikuks ka eksami, kus kontrollitakse esmaabikoolitusel omandatud oskusi.

Võrreldes kehtiva määrusega lisandub esmaabi koolitusel omandatud teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kontrolli nõue. 

Sarnaselt kehtiva määrusega sätestatakse uues määruses mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli üldnõuded, kohustuslike õppevahendite loetelu ja õppekava nõuded. Nõuete olemasolu on eelduseks erinevate esmaabikoolitajate juures läbitava esmaabikoolituse ühetaolise sisu ja kvaliteedi tagamiseks. Eelnõus piiritletakse esmaabikoolituse õppekava sisu abistamisoskustega liiklusõnnetuse tagajärjel sagedamini tekkivate vigastuste ja mootorsõidukis ootamatult ilmnevate eluohtlike tervisehäirete korral ning oskustega hinnata abi vajadust ja anda abivajajale elementaarset meditsiinialast esmaabi.

Koolitusmahuks kehtestatakse 16 tundi, mis erinevate ekspertide hinnangul on optimaalne õppekavas sisalduva teoreetiliseks ja praktiliseks omandamiseks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada