Grippi puudutava info osas usaldatakse enim arsti

Grippi puudutava info osas usaldatakse enim arsti

Eesti elanikud peavad grippi puudutava info edastamisel perearsti/erialaarsti kõige usaldusväärsemaks infoallikaks.

Sealjuures on nooremaealiste usaldus arstide suhtes kõrgem kui vanematel inimestel.

Pigem ebausaldusväärseks peetakse eestikeelseid internetiallikaid, näiteks foorumeid ning välismeediat.

Samas peamised infoallikad gripi kohta on Eesti meedia ning sõbrad ja tuttavad. Välismeediat ning Terviseameti/Sotsiaalministeeriumi veebilehte kasutatakse väga vähe. Kõige noorem vanusegrupp saab enam infot internetist, vanemate inimeste jaoks on aga tähtsamad televisioon ja raadio. Kirjutav ajakirjandus on ühtlaselt oluline infokanal kõigi vanusegruppide jaoks. Viiendal kohal allikate seas on perearst/ eriarst.

Käte pesemine ning haigetega kokkupuute vältimine on ühtlaselt olulised gripi ennetusmeetodid kõigis soo- ja vanuserühmades. Pea kolmandik vastajatest aga ütles, et ei kavatsegi gripi vältimiseks midagi teha.

Terviseameti tellitud uuringu eesmärk oli kaardistada Eest elanikkonna hoiakud gripi suhtes. Gripiuuringu viis läbi uuringukeskus Klaster tänavu septembris.

Samal teemal: Eestimaalased grippi ei karda

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada