Narkootikumide tarbimine noorte hulgas näitab jätkuvat tõusutrendi

Narkootikumide tarbimine noorte hulgas näitab jätkuvat tõusutrendi

Kui 1995. aastal oli elu jooksul mingit narkootilist ainet proovinud 7 protsenti kõigist 15–16-aastastest koolinoortest, siis 2007. aastal juba 30 protsenti.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur esitas valitsusele ülevaatenarkomaania olukorrast Eestis ning riikliku narkomaania ennetamise strateegia elluviimise kohta 2009. aastal.

Narkomaania ennetamise riikliku strateegia peamiseks eesmärgiks on uimastite esmatarbimise juhtude languse ja esmatarbijate vanuse tõusu saavutamine. Surmapõhjuste registri andmetel registreeriti 2009. aastal ligi 2 korda rohkem narkootikumide tarvitamisega seotud surmajuhte kui eelneval aastal.

2009. aastal suri Eestis 133 inimest narkootikumide tarvitamise tagajärjel , 2008. aastal oli surmajuhtumeid 67. Valdav enamik narkootikumide tarvitamise tagajärjel surnud isikutest olid 20–34-aastased, neist enamik mehed.

Olulise osa uimastitarvitamise ennetamisest moodustas aruandeperioodil haridusasutustele suunatud metoodiliste ja juhendmaterjalide väljatöötamine ning haridustöötajate koolitamine. Perioodil 2007–2009 pakkusid riigi rahastamisel asendusraviteenust 5 erinevat asutust.

Samal teemal:
HIV-i ennetuskava näeb ette nakkuse leviku vähendamist

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada