HIV-i ennetuskava näeb ette nakkuse leviku vähendamist

HIV-i ennetuskava näeb ette nakkuse leviku vähendamist

HIVi ja AIDSi ennetamise strateegia eesmärk on vähendada uute HIV-nakkuse juhtude arvu 100 000 elaniku kohta 31-lt 20-ni.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur esitas valitsusele ülevaate HIVi ja AIDSi epidemioloogilise olukorra ning sellevastase tegevuse ja ennetamise kohta 2009. aastal.

HIVi ja AIDSi ennetamise strateegia 2006–2015 üldeesmärk on saavutada püsiv langustendents HIV-nakkuse levikus. Aastaks 2015 on seatud eesmärgiks vähendada uute HIV-nakkuse juhtude arvu 20-ni 100 000 elaniku kohta. Alates 2002. aastast on ametlikult registreeritud uute juhtude arv pidevalt vähenenud. 2009. aastal oli 100 000 elaniku kohta 31 uut HIV juhtu, neist valdav osa registreeriti Ida-Virumaal ja Tallinnas.

2009. aasta lõpu seisuga on HIV diagnoositud kokku 7320 juhul, sealhulgas AIDS 288 inimesel, HIV/AIDS tõttu suri möödunud aastal 263 inimest. Hinnanguliselt elab Eestis 11 kuni 12 tuhat HIVi nakatunut ehk ligi 40% rohkem, kui on ametlikult registreeritud.

2009. aastal jätkati sihtgruppidele suunatud asendusravi, tasuta testimise ja nõustamisteenuste pakkumist ning teabematerjalide väljaandmist. Noorte tervisealase teadlikkuse suurendamisele aitab kaasa uus põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, mille kohaselt lisatakse inimeseõpetuse ainekavadesse senisest rohkem tervisekasvatuse ja ennetusalast teavet.

Uuenduslikuna alustati juhtumikorraldussüsteemi loomist HIV nakkusega inimestele. Meditsiiniõdedest ja sotsiaaltöötajatest koosnevad meeskonnad keskenduvad HIViga inimeste probleemide lahendamisele nii tervisealase kui sotsiaalnõustamise teel. 2009. aastal oli juhtumikorraldusega haaratud 858 HIV-nakatunut. Alustati HIV-valdkonna teenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamist koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga.

2009. aastal kulus HIVi ja AIDSi strateegia elluviimiseks 186,5 miljonit krooni.

Samal teemal:
Narkootikumide tarbimine noorte hulgas näitab jätkuvat tõusutrendi

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada