Töötajate tervisekontrolli tulemused jäävad tööandjale tihti segaseks

Töötajate tervisekontrolli tulemused jäävad tööandjale tihti segaseks

Möödunud aasta lõpus Tööinspektsiooni poolt läbiviidud üleriigilise sihtkontrolli tulemustest selgub, et tervisekontroll kui seadusega nõutav protseduur jääb paljudele tööandjatele segaseks ja arusaamatuks.

Tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna töötervishoiu peaspetsialisti Silja Soone sõnul tööandjad mõistavad küll tervisekontrolli korraldamise vajadust, kuid peavad seda siiski küllalt suureks kuluartikliks. „Siinkohal võib tööandjal tekkida ka teadlik soov alahinnata töökeskkonna ohutegureid, mis toob omakorda kaasa väiksema vajaduse rakendada abinõusid töökeskkonna parendamiseks“, nentis Soon.

Probleeme tekitavad tervisekontrolli otsused, mis on töötervishoiu arstide poolt sageli täidetud puudulikult (ligi 18% juhtudest). Tervisekontrolli tulemused jäetakse tihti ka töötajale tutvustamata  ning arsti otsus töötaja sobivuse kohta antud ametikohal ei ole tööinspektorile üheselt arusaadav.

Töötervishoiuteenuse osutajad täidavad neile kehtestatud nõudeid töökohal töökeskkonna ja töökorraldusega tutvumise osas vaid osaliselt – töötervishoiuarst ei külastanud 37%  juhtudest ettevõtte tööruume. Töötingimustega ei tutvutud kolmandikul juhtudel isegi siis, kui tervisekontroll viidi läbi ettevõtte ruumides või tervisekontrollibussis.

Tööandjad on üldjuhul teadlikud, millised töötajad tervisekontrolli tuleb suunata, kuid veerand neist ei tee seda siiski õigeaegselt. Ettevõtetest, kus tervisekontrolli läbi viidi, ei järginud 17% töötervishoiuarsti soovitusi. Samuti ei ole tööandjad varmad esitama töötervishoiu arstile ettevõtte riskianalüüsi. Viimase olemasoluta on arstil väga keeruline tuvastada töökeskkonna ohutegureid ja töötaja terviseriske. „Vajalik oleks, et tõuseks nii tööandjate- kui ka töötajatepoolne teadlikkus enda tervisest ja selle kaitsmisest, et ei saaks aastaid hiljem nentida kahetsusega, et „algul kaotati raha pärast tervis ja pärast tervise pärast raha““, nentis Soon.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

1 kommentaari

Töötervishoiu arsti otsus.
06.06.16 19:12
Tere. Soovin teada, kas töötervishoiuarsti " otsus töökeskkonna ja töökorralduse töötajale sobivuse kohta" on, et: olemasolevate andmete alusel ei või töötada antud töökohal.? Kas see otsus on 100% tööandjal KOHUSTUSLIK täitmiseks, või on see SOOVITUSLIK otsus täitmiseks? Töötajat ei ole otsusest teavitatud ja tema väiteid EI ARVESTATA!
Ette tänades Ulvi.
-48
   
+34

Lisa kommentaar

Saada