Tööstress põhjustab haigusi

Tööstress põhjustab haigusi

Kuna viimastel aastatel on kasvanud tööstressist põhjustatud haiguste esinemine, lubab tööinspektsioon stressiga tõsisemalt tegelema hakata.

Mullu uuris tööinspektsioon koos rakendusuuringute keskusega Centar ja Turu-uuringute ASiga tööstressi. Uuringust selgus, et Eesti töölisi kimbutavad stress, unehäired ja läbipõlemine oluliselt rohkem kui töötegijaid rikkamates Euroopa riikides nagu Taani, kirjutab Postimees.

Nüüdseks on sel­ge ka see, et suurim riskigrupp, keda tööstress mõjutab, on keskastme juhid. Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni juhataja Virge Messer ütles, et keskastme juh­tide elu teeb keeruliseks kahe tule vahel olemine. Ühelt poolt tuleb neil aru anda enda ülemustele ja teisalt korralda­da oma alluvate tööd.

Tegemaks kindlaks, millis­tes ettevõtetes stressitase kesk­misest kõrgem on, plaanib ins­pektsioon kevadel alustada kontrolli.

Tööstressiga seostatakse läbipõ­lemist, unehäireid, südamehai­gusi, depressiooni ja ärevushäireid.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada