Seltsi juhtkond

  

SELTSI PRESIDENT

mark braschinsky


Nimi:
dr. Mark Braschinsky, MD, PhD
Sünniaeg: 23.05.1976
Haridus:       
1993 – 1999  Tartu Ülikool - Arstiteaduskond, arstiteadus
1999 – 2000   Tartu Ülikool - Arstiteadus, inernatuur
2002 – 2006   Tartu Ülikool - Arstiteadus, residentuur (neuroloogia)
2003 – 2010   Tartu Ülikool - Arstiteadus, doktorantuur (neuroloogia)
Eriala: neuroloogia
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Närvikliinik 

SELTSI JUHTKOND: 

sulevhaldre
  

Nimi: dots. Sulev Haldre, MD, PhD
Sünniaeg: 07.05.1956
Haridus:
1974 – 1980 Tartu Ülikool - Arstiteaduskond, arstiteadus
1980 – 1981 Tartu Ülikool - Arstiteadus, internatuur
1988.a. meditsiinikandidaat
Alates 1981.a. Tartu Ülikooli närvikliinikus arst, teadur, vanemteadur.
Alates 2001.a. Tartu Ülikooli närvikliinikus dotsent.
Eriala: neuroloogia
Töökoht: Tartu Ülikooli Närvikliinik

vanda kristjan

Nimi:
dr. Vanda Kristjan, MD
Eriala: perearst
Töökoht: Mähe Perearst OÜ

ulvi vaher

Nimi: dr. Ulvi Vaher, MD
Sünniaeg: 8.08.1967
Haridus:
1985 – 1991 Tartu Ülikool  Arstiteaduskond, pediaater
1991 – 1992 Tartu Ülikool  Arstiteaduskond, internatuur (pediaatria)
1992 – 1997  Tartu Ülikool Arstiteaduskond, residentuur (pediaatria ja lasteneuroloogia)
1997 – 2002 Tartu Ülikool Arstiteaduskond, doktorantuur
Eriala: pediaater
Töökoht:  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik
                Neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakond
                Lasteneuroloog

toomas toomsoo

Nimi: 
dr. Toomas Toomsoo, MD

Sünniaeg: 20.10.1970
Haridus:
1996 Tartu Ülikool Arstiteaduskond, arstiteadus
2001 Tartu Ülikool Arstiteaduskond, neuroloogia residentuur
2009 kuni praeguseni doktoriõppes Tartu Ülikoolis ja Tübingeni Ülikoolis (Saksamaa)
Eriala: neuroloogia
Töökoht: Ida Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskuse juhataja 

kati toom
Nimi: dr Kati Toom, MD
Sünniaeg: 19.01.1983
Haridus:
2001 - 2008  Tartu Ülikool - Arstiteaduskond, arstiteadus
2008 - 2014  Tartu Ülikool - Arstiteadus, residentuur (neuroloogia)
Alates 2015  Tartu Ülikool - Arstiteadus, doktorantuur (neuroloogia)
Eriala: neuroloogia
Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Närvikliinik    


SELTSI SEKRETÄR: 

Nimi: Kristi Tamela
Sünniaeg: 08.03.1989    
Haridus: 

2008 - 2012 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolõenduse eriala


2014 kuni praeguseni magistriõpingud Tartu Ülikoolis

Töökoht: SA TÜK Närvikliinik