Hooldusteenuste projekt aitab hooldajatel tööle asuda

Hooldusteenuste projekt aitab hooldajatel tööle asuda

Euroopa Sotsiaalfondist toetuse saanud projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" sihtgrupiks on 420 hooldajat, kes on huvitatud tööle asumisest ja kelle hoolealused on valmis senise hooldamise asemel saama kodu- ja päevahooldusteenuseid.

"Hooldatavatele on kavas pakkuda vastavalt nende vajadustele erinevaid koduhooldusteenuseid. Projekt sisaldab endas mitmeid uuenduslikke aspekte hoolekandes nagu näiteks katse rakendada hooldajaid tööle koduhooldusteenuse pakkujatena," selgitas eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja Indrek Sooniste.

Projektipartnerid soovivad projekti elluviimise käigus vältida inimeste tööturult väljalangemist hoolduskoormuse tekkimise või suurenemise tõttu. Samuti soovitakse suurendada töökohtade ja spetsialistide arvu koduhoolduses ning parandada koduhooldusteenuste pakkumist kõrge abivajadusega hooldatavatele.

Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" otsustati projekti toetada 2 955 780 krooniga. Projekti kogumaksumus on 3 284 200 krooni ja partnerite omaosalus 328 420 krooni.

Projekt tegevused algavad 2011. aasta jaanuarikuust ja lõpevad 2013. aasta detsembrikuuga.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada